Polityka prywatności - Żulionerzy

 

1. Informacje ogólne.

  1. Operatorem gry jest firma Syscovery Marcin Jakubowski, z siedzibą w Krakowie przy ul. Klemensa Janickiego 1A/20.
  2. Gra może, lecz nie musi, realizować funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. gromadzenie danych analyticznych za pomocą platformy Google Analytics
  2. gromadzenie danych dotyczących preferencji reklamowych na potrzeby Microsoft Advertising i/lub Google AdMob

2. Informacja o przechowywanych danych

  1. Dane o użytkownikach gry przetwarzane są jedynie przez patnerów Operatora i podlegają polityce prywatności tychże partnerów:
  1. Google Analytics - Polityka ochrony prywatności Google Analytics
  2. Microsoft pubCenter - Zasady zachowania poufności informacji Microsoft Advertising w trybie online
  3. Google AdMob - Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów

3. Udostępnienie danych.

  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.